Opstalverzekering afbeelding

Opstalverzekering

Als uw eigen woning beschadigd of verwoest wordt, leidt dat tot grote financiële problemen. U kunt daarom niet zonder een opstalverzekering die zowel uitkeert bij grote schades door bijvoorbeeld brand, als bij kleinere schades. Als u een hypotheek heeft, is een opstalverzekering verplicht.

Waarvoor bent u verzekerd?

De opstalverzekering (ook wel woonhuisverzekering) dekt onder andere directe schade aan de woning als gevolg van brand, ontploffing, blikseminslag, inbraak, diefstal, storm, waterschade, rook- en roet, neervallen van luchtvaartuigen, aanrijding en aanvaring, en omvallen van bomen. U kunt kiezen uit een eenvoudige of uitgebreidere dekking. Het is belangrijk na te gaan wat de dekking precies inhoudt. Zo is niet altijd meeverzekerd:

  • Fundamenten van de woning.
  • Glasschade.
  • Schroei- en smeltschade.

Bijzondere kosten

Naast kosten door directe schade aan uw woning, kunt u bij calamiteiten ook te maken krijgen met bijzondere kosten. Het gaat dan bijvoorbeeld om verblijfskosten als u tijdelijk ergens anders moet wonen. Om kosten voor hak- en breekwerk als bijvoorbeeld een defect in de waterleiding opgespoord moet worden. Of om bereddingskosten als er maatregelen getroffen moeten worden om extra schade te voorkomen. Andere kosten zijn: opruimingskosten als beschadigde delen van de woning afgevoerd moeten worden en saneringskosten bij verontreiniging van grond, grondwater of oppervlaktewater of als er asbest is vrijgekomen. 

Juist in de vergoedingen voor de bijzondere kosten verschillen opstalverzekeraars behoorlijk. Er gelden bijvoorbeeld beperkende voorwaarden of de kosten worden sowieso niet vergoed. Ook kosten van een schade-expert zijn soms niet verzekerd.

Als u na een flinke schade geen hoge rekeningen tegemoet wilt zien, kunt u zich het beste door ons laten adviseren over de dekking.

Verzekerd bedrag

Met de opstalverzekering is uw woning voor een bepaald bedrag verzekerd. Dit verzekerde bedrag hangt niet af van de waarde van de woning op de vrije markt, maar van de herbouwwaarde. Dit is het bedrag dat nodig is om de woning op dezelfde locatie opnieuw op te bouwen. Bij volledige verwoesting van de woning krijgt u dat bedrag uitgekeerd.

Onderverzekering

Het kan voorkomen dat het verzekerde bedrag op uw polis niet hoog genoeg is. U bent dan onderverzekerd. De gevolgen daarvan ondervindt u als u schade gaat claimen. Als u te laag verzekerd bent, krijgt u een lagere vergoeding. Om dat te voorkomen bieden veel verzekeraars een garantie tegen onderverzekering. Wij gaan graag na of het verzekerde bedrag van uw opstalverzekering hoog genoeg is.

Aanpassingen melden

Na een verbouwing kan de herbouwwaarde veranderen. Als dat zo is, moet de verzekerde som aangepast worden. Een flinke uitbouw, zonnepanelen, een nieuwe keuken: het kan allemaal invloed hebben op de dekking, de premie en het bedrag waarvoor u verzekerd bent. Meld daarom bij uw verzekeraar wat er veranderd is aan uw woning.

Keuzevrijheid

Veel mensen krijgen bij het afsluiten van de hypotheek het aanbod om ook de woning bij dezelfde aanbieder te verzekeren. Dat is echter niet verplicht, u bent vrij zelf een verzekeraar te kiezen. Wij beschikken over een overzicht van opstalverzekeringen en gaan voor u na met welke verzekering u het beste uit bent.

De premie

De premie van de opstalverzekering hangt onder meer af van:

  • De herbouwwaarde.
  • Het type woning.
  • De regio waar u woont.
  • Wat u wel en niet verzekert.
  • Al dan niet garantie tegen onderverzekering.
  • De hoogte van het eigen risico.

De marktwaarde van uw woning hangt af sterk af van de plek waar uw woning staat. Voor de opstalverzekering is de locatie echter niet van belang. Materialen, transport en personeelskosten om de woning te herbouwen, juist wel. Doordat de bouwkosten sterk zijn gestegen, is ook de gemiddelde kuubprijs voor herbouw toegenomen. De premies voor de opstalverzekering zijn daardoor flink omhoog gegaan.

Gerelateerde pagina’s